Eğitim Bilgileri

Programdan mezun olabilmek için gerekli koşullar (dersler ve kredi sayıları, staj, v.b.) .

Programa gelen öğrencilerin Bologna kriterleri gereğince 120 AKTS (ECTS) ders almaları gerekmektedir.

Dolayısıyla mezun durumunda bir öğrencinin en az 120 AKTS dersten başarılı olması ve genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.

Ayrıca ders müfredatı içinde yer alan tüm zorunlu derslerden (staj dahil) başarılı olmak gerekmektedir.

 

       Seçmeli Derlerle İlgili Kurallar.

  1. Bölüm Seçmeli Dersleri ile Yüksekokul Seçmeli Dersleri arasında bir ayrım yapılmamaktadır.
  2. Üniversite Seçmeli Derslerin AKTS toplamı 9’dan fazla olamaz.
  3. Seçmeli Dersler aşağıda belirtilen havuzdan AKTS sınırlamalarına uymak koşulu ile özgürce alınabilir.
  4. Bölüm Seçmeli Dersler Havuzu (Sadece Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programı öğrencilerinin seçebilecekleri dersler)
  5. Yüksekokul Seçmeli Havuzu (Yapraklı Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin seçebilecekleri dersler olup, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programı öğrencileri de seçebilir)
  6. Üniversite Seçmeli Havuzu (Üniversitede fakülte veya meslek yüksekokullarınca üniversite öğrencilerine açılan dersle olup, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programı öğrencileri en çok 9 AKTS’lik ders seçebilir)

 

Dersin öğrenme kazanımlarına ne düzeyde sağladığı ders bazındaki kredilerin ise öğrenci çalışma yükünü ne düzeyde yansıttığı değerlendirilmesi üniversitemizin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarınca hazırlanan ve her dönem sonu sınavdan önce öğrencilere yapılan anketler ve piyasadaki paydaşlarla yapılan görüşmeler yoluyla yapılacaktır.

Staj Bilgileri

Programdan mezun olmak için staj şartı aranmaktadır. Öğrenciler, 1. sınıftan 2. sınıfa geçecekleri yaz döneminde programla ilgili kamu ve özel sektörde 30 iş günü uygulamaya dönük staj yapacaklardır. Öğrenciler, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesindeki 15 Bölge Müdürlüklerinde taşra teşkilatlarında stajlarını yapabilirler. Bunun dışında Öğrenciler Çevre Danışmanlık Hizmeti veren Özel kuruluşlarda yaban hayatı ile ilgili faaliyetlerde stajlarını yapabilirler.

STAJ YAPILABİLECEK SEKTÖRLER LİSTESİ

S. No

Sektör Bilgisi

1

Büyükşehir Belediyeleri Doğal Yaşam Parklarında

2

Çevre Danışmanlık Firmalarında

3

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşralarında

4

Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşralarında

5

Özel Avlaklar

6

Yaban Hayvanlarını Üretme Çiftlikleri

7

Devlet Avlakları

8

Hayvanat Bahçeleri

 

 

 

 Ders Planı ve Ders İçerikleri İçin:  Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Eğitim Bilgileri