İş Olanakları

1. İş İmkânları

Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde ve bütün illerdeki taşra teşkilatlarında “Yaban Hayatı Teknikeri”, “Orman Muhafaza Memuru” olarak istihdam edilmektedirler. Ayrıca çevre danışmanlık firmalarında, doğal kaynaklar üzerinde faaliyet yürüten enerji firmalarına danışman olarak görev yapabilmektedirler. Ayrıca özel ve devlete ait avlaklarda av yönetimi ve izlemesi faaliyetlerini yönetebilirler.

2 Avcılık ve Yaban Hayatının Mevcut Diğer Programlarla İlişkisi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Yapraklı Meslek Yüksek Okulu, Ormancılık Bölümü, Avcılık ve Yaban Hayatı Önlisans Programı, öğrencileri teorik ve uygulamalı eğitimlerinde Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi ve Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü (Zooloji-Botanik) bünyesinde ilgili anabilim dalları ile koordineli çalışma ve uygulama alanlarını ortak kullanma şansına sahip olabilecektir.

3. Dikey Geçiş İmkânları

Buradan mezun olan öğrencilerimiz Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenmekte olan Dikey Geçiş Sınavından (DGS) öngörülen puanı alanlar lisans programlarına geçiş yapabilmektedir. 

Orman Mühendisliği

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü