Personel

 

 

Akademik Personel Bölüm/Program İlgi Alanı İletişim

 Bölüm Başkanı      

Dr. Öğr. Üyesi Tarkan YORULMAZ

 

Ormancılık Bölümü-

Avcılık ve Yaban Hayatı Programı

Memeli hayvan sistematiği,

Orman ve yarasa ekolojisi,

Küçük Memeli hayvanlar ve yaban hayatı,                     

Biyolojik çeşitlilik,

Rüzgar türbinleri ve yarasalar

0 376 218 11 23-(5148)

 tyorulmaz@karatekin.edu.tr

 www.tarkanyorulmaz.com.tr

 https://www.researchgate.net/profile/Tarkan_Yorulmaz

Özgeçmiş

  

Dr. Öğr. Üyesi Seda Erkan BUĞDAY

Ormancılık Bölümü-

Avcılık ve Yaban Hayatı Programı

Orman Ekonomisi, Orman Hukuku, Çevresel Etki Değerlendirme,

 0 376 218 11 23-(5139)

sedaerkan05@hotmail.com

  

Öğr. Görevlisi  Ali Onur SAYAR

Ormancılık Bölümü-

Avcılık ve Yaban Hayatı Programı

Büyük memeli hayvanlar izlenmesi, tasmalanması, yaban hayatı ekolojisi

  0 376 218 11 23-(5109)

   alionursayar@gmail.com

İdari Personel Bölüm Email Telefon

Bil. İşl. Hakan SABUNCUOĞLU

Bölüm Sekreteri

Ormancılık hakansabuncuoglu@karatekin.edu.tr 0(376) 218 11 23 (5051)