Yaban Hayatı Teknikeri

AVCILIK VE YABAN HAYATI TEKNİKERİ

Meslek Tanımı:

Yaban hayatı içerisinde doğal ortamın korunması, yaban hayvanlarının üretimi, avlanma yöntemleri alanlarında çalışan ara insan gücüdür.

Görevleri:

 • Görevli olduğu alanda yaban hayvanlarını inceleyerek, sayı ve cinslerini gösterir çizelge hazırlar,
 • Hayvanların sağlıklı yaşamalarını sağlamak amacıyla veriler toplar,
 • Doğal ortamın sayısal yoğunluğu ve dağılımının düzenli olarak sürdürülmesini sağlamak için, canlıların yaşam ortamlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar,
 • Yaban hayvanlarının üretimini sağlar,
 • Özel avlakların yönetiminde teknik eleman olarak çalışır,
 • İl ve ilçe av komisyonlarında görev alırlar.

 

Yaban Hayatı Teknikerinin Taşıması gereken özellikler:

 • Yaban hayatına ilgisi ve merakı olan,
 • Biyoloji bilimine ilgili ve bu alanda yetenekli olan
 • Yaban hayvanlarını izleme, yakalama, halkalama konularında istekli ve girişken olma
 • Farklı özelliklerdeki (orman, step, kayalık, mağara vb) ekosistemlerde arazi çalışması yapabilme
 • Yön bulma ve coğrafi bilgi sistemleri konusunda bilgisi olma
 • Bir çalışma disiplinine sahip olma
 • Habitatlarına göre yaban hayvanlarının ayak izi, dışkı, yuva ve beslenme izlerini tanıyabilme
 • Yaban hayvnaları ve bitkilerine ait tür, cinsi bilgilerine ulaşabilme becerisine sahip olma
 • Yaban hayatına dair aldığı verileri düzenli kaydedebilme ve arşivleme özelliğine sahip olma

Yaban Hayatı Teknikerinin Çalışma Şartları:

 • Avcılık yapılan alanlar, yabani av hayvanlarının sıkılıkla yaşadığı habitatlarda yaban hayvanı izleme, avcı takibi yapılacaktır.
 • Gündüz ve gece yaban hayvanlarını izleyebilme kabiliyetine sahip olacaktır.
 • İş sağlaığı ve güvenliği konusunda dikkatli olunması gereken bir meslek dalıdır.
 • Yaban hayvanlarından insanlara bulaşan hastalıklar konusunda dikkatli davranmalıdır.
 • Elde ettiği bilgileri uzmanına (Orman Mühendisi, Biyolog, Ornitolog, Mammalog  vb) danışabilme kabiliyetinde olacaktır.

Avcılık ve Yaban Hayatı Konusunda kaliteli bir eğitim alabilmek için başarılı olunması gereken disiplinler

 • Coğrafya
 • Orman Mühendisliği
 • Biyoloji
 • Kimya
 • Matematik