Faaliyet Alanları

Ülkemizde Yaban Hayatı alanında yetişmiş ara elemanlara ihtiyaç çok fazladır.

Yaban hayatı sahalarında arazide yaban hayvanlarını ve yabani bitkileri tanıyacak, izleyecek ve korunmasına yönelik süreçleri takip edebilecek teknik düzeyde bilgiye sahip ara elaman ihtiyacı giderek artmaktadır.

Kamu ve özel sektörde biyolojik çeşitliliğin tespiti, izlenmesi konularında yetişmiş ara eleman bulmakta güçlük çekilmektedir.

Yaban Hayatı Teknikerleri Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü kapsamındaki, korunan alanlarda yaban hayatını ilgilendiren biyolojik çeşitliliğin tespiti, izlnemesi konularında faaliyet gösteririr.

Milli parklar, ulusal parklar, tabiat parkları, şehir parkları ve hayvanat bahçesi gibi kamu alanlarında bitki ve hayvanlarla ilgili tespit, izleme ve koruma faaliyetlerinde çalışabilirler.

Belediyelerin doğal yaşam parklarında yaban hayatı teknikeri olarak faaliyet gösterebilirler.

Özel sektörde; avlaklarda, av turizmi ile ilgili faaliyetleri bulunan şirketlerde, av hayvanı üretme çiftliklerinde, safari parkları ve avcılık kulüplerinde çalışabilirler.

Enerji ve maden firmalarının yaban hayatına etkilerinin takibinde görev alabilirler