Genel Bilgiler

PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER

1.Programın adı:

Avcılık ve Yaban Hayatı Programı

 

2.Programın bulunduğu meslek yüksekokulu.

Yapraklı Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü

3.Programın kontenjanını ve öğretim dili .

2019–2020 eğitim öğretim yılında programa normal öğretime ve ikinci öğretime 30`ar öğrenciden toplam 60 öğrenci alınması düşünülmektedir. Programa  öğretim için her yıl 60 öğrenci alınması planlanmaktadır. Böylece ikinci yılda programda normal ve ikinci öğretim için en fazla 120 öğrenci olacaktır.

Programın öğretim dili Türkçe’dir. Hazırlık sınıfı yoktur.

4.Programın öğrenci kaynağının sürekliliği.

 Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Türkiye’nin her yerinde ihtiyaç duyulan bir programdır. Türkiye’nin her yerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünde merkez ve taşra teşkilatlarında Avcılık ve Yaban Hayatı mezunlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

5.Programdan mezun olacak öğrencilerin istihdamları .

 Ormancılık Bölümü, Avcılık ve Yaban Hayatı Ön lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMPGM) ve Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde ve bütün illerdeki taşra teşkilatlarında “Orman Muhafaza Memuru” ve “Av Koruma Memuru” olarak istihdam edilmektedirler. Ayrıca mezunlar koruma sahalarında ve yaban hayvanı üretme istasyonlarında saha bekçisi ve bakıcısı olarak da çalışabilirler. Ayrıca DKMPGM’nin kamu ihale mevzuatına bağlı hizmet alımı işlerinde zorunlu tam zamanlı personel olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca çevre danışmanlık firmalarında, doğal kaynaklar üzerinde faaliyet yürüten enerji firmalarında tekniker olarak görev yapabilmektedirler. Ayrıca özel ve devlete ait avlaklarda av yönetimi ve izlemesi faaliyetlerini yönetebilirler. Programdan mezun olan öğrencilerimiz fakültelerin/yüksekokulların Orman Fakültesine dikey geçiş yapabilmektedirler.

6.Programa ilişkin İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizi

A-Bölge/İl İşgücü Piyasası İhtiyaç Analiz Raporu

Çankırı ilinin 2010 yılı sonunda nüfusu 179 bin 67 kişidir. Çankırı ili göç veren bir ildir. 2009 yılına göre 2010 yılında Çankırı’ya 11 bin 536 kişi göç ederken, 17 bin 958 kişi ise ilden ayrılmıştır. Net azalış 6 bin 422 kişi olmuştur. Göç hızı 35,23’tür. En fazla göçü Ankara ve İstanbul’dan alırken en fazla göçü yine Ankara ve İstanbul illerine vermektedir. Çankırı İli için İşgücüne Katılma Oranı 2009 yılında % 50,3 iken 2010 yılında 1,0 puanlık bir artışla % 51,3 olarak gerçekleşmiştir. 2009 ve 2010 yıllarında işgücüne katılma oranı Türkiye genelinin üzerinde gerçekleşmiştir. İstihdam Oranı da 2009 yılında % 45,5 iken 2010 yılında 1,1 puanlık artışla % 46,6 olarak gerçekleşmiştir. İstihdam oranı da 2009 ve 2010 yıllarında Türkiye geneli oranının üzerinde gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra İşsizlik Oranı 2009 yılında % 9,5 iken 2010 yılında 0,4 puanlık azalışla % 9,1 seviyesine gerilemiştir. İşsizlik oranı Çankırı ilinde hem 2009 yılında hem de 2010 yılında Türkiye geneli işsizlik oranının altında gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre Türkiye genelinde Ocak ayında toplam 1 milyon 316 bin 795 işyeri varken (4a kapsamında), Çankırı ilinde 2 bin 460 işyeri bulunmaktadır. Bunun yanında 4/a kapsamındaki zorunlu sigortalı sayısı Türkiye genelinde toplam 9 milyon 960 bin 858 kişi iken Çankırı İli’nde 17 bin 859 kişi olarak görülmektedir. 2010 yılı sonunda İŞKUR Çankırı İl Müdürlüğüne kayıtlı 4 bin 368 işsiz bulunmaktadır. Yıl içerisinde bin 425 açık iş alınmış olup, bin 111 kişi işe yerleştirilmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye genelinde 25 bölge Müdürlüğü ve Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne Bağlı 15 Bölge Müdürlüğün bünyesinde Taşra tekilatlarında ve Korunan Alanlar ve Av Yaban Hayatı Sahaları ve Üretim İstasyonları ve İdare binalarında “Av ve Yaban Hayatı Teknikeri” ve “Orman Muhafaza Memuru” olarak her yıl çeşitli illerin ilgili birimlerinden Teknik Elaman alımları yapılmaktadır. Bu alımlarda adaylarda Meslek Yüksek Okullarında “Avcılık ve Yaban Hayatı” Programlarından mezuniyet şartı aranmaktadır.

 B-Programın somut amaçlarını ve avantajları:

Programın genel olarak amacı; kamu kurum, kuruluş ve özel sektörde,

 • Türkiye’nin Biyolojik Çeşitlilik potansiyelini ve önemini       bilen,
 • Yaban hayatı kavramı ve faaliyetlerini bilen ve uygulayabilen,
 • Sürdürelebilir avcılığı düzenleyen, doğru şekilde işlemesinde görev alan, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu bilen ve uygulayan
 • Yaban hayatının korunmasını sağlayan bilinçli, eğitimli ve uygulayıcı
 • Ülkemizin bağlı ve yükümlü olduğu doğa korumaya yönelik sözleşmelerin işlemesinde sorumlu ve bu sözleşmelerin mevzuatına hakim,
 • Ülkemizin doğal zenginlikleri olan ve korunmasına ihtiyaç duyulan yaban hayvanlarının envanterlerini yapan,
 • Ülkemizin çeşitli yerlerinde çalışabilecek şekilde yerel halk ile etkili bir şekilde sosyal iletişim kurabilen
 • Avcılık ve yaban hayatı konuları ile ilgili temel kanun ve yönetmeliklerinin ilkelerini öğrenen karşılaşacakları problemlerin çözebilen,

teknik eleman yetiştirmektir

 

Avcılık ve Yaban Hayatı Programı mezunları ilgili kurumlarda teknik elaman olarak sadece yaban hayatı ve ilgili faaliyetleri üzerinde yetişmiş ara elamanlardır. Doğa Koruma ve Milli Parklar, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde doğrudan sadece yaban hayatı konunda sahada teknik süreci takip edebilecek alternatifi olmayan personellerdir. Bu bakımdan mesleki kabiliyetleri itibariyle avantajlıdırlar. Çalıştıkları kurumlarda mesleki olarak benzerlik gösteren Biyologlar ve Orman Mühendislerine göre Yaban Hayatı konusunda daha yoğun olarak ve teknik düzeyde bilgiye sahip ve sahada ara elaman olarak daha etkin çalışabilmeleri bakımından diğer meslek gruplarına göre avantajlıdırlar.

Programdan mezun olacak öğrenciler; mesleki yeterlikler yanında, yabancı dil bilen, araştırma yapabilmeyi öğrenmiş, bilgisayar programlarını ve günümüz teknoloji ürünlerini etkin anlamda kullanabilme kapasitesine sahip şekilde yetişeceklerdir.

DKMPGM ve OGM bünyesine yeni personeller alınırken program niteliklerini sağlayan mezunlara öncelik verilmektedir.

 7. Avcılık ve Yaban Hayatı Programının akademik ve ülke şartları içerisindeki yeri ve önemi:

Türkiye dünyada çok önemli biyolojik ve habitat çeşitliliğine sahip özel bir coğrafyaya sahiptir. Ülkemiz 3 farklı fitocoğrafik (Bitki Coğrafyası) kuşağın bir arada bulunduğu nadir yerlerden birtanesidir. Bu çeşitlililik Ülkemize Kıtasal bir önem kazandırmıştır. Bununla birlikte bu farklı bitki coğrafyası kuşakları farklı hayvanlarıda barındırması bakımından hayvan çeşitliliğini de zenginleştirmiştir. Ayrıca birçok bitkiler açısından birçok türün gen merkezi, hayvanlar açısından da önemli bir göç yoludur. Bunların yanı sıra yaban hayvanı çeşitliliği ve bitki çeşitliliği açısından Avrupa’nın tüm çeşitliliğinden daha ileri bir seviyedir. Bu kıymetli doğal zenginliğin tespiti, korunması ve yönetimi bu alnlarda yetişmiş sahada ve etkili kurumlarda ulusal ve uluslar arası düzeyde uzmanların yetişmesi ile mümkündür. Yetişmiş ara elamnlar ile sahanın takibi, doğal kaynak değerlerin korunması ve daha üst düzeydeki akademik çalışmalara çalışma ortamlarının sağlanması mümkün olacaktır. Doğal zenginliğimizin toplumumuzn her seviyesinde fark edilmesi ve insan yararına olan potansiyellerinin ortaya çıkarılması ancak yaban hayatının korunması ile mümkün olacaktır.

Türkiye doğa-çevre koruma konularına ilişkin birçok sözleşmeye karşı yükümlüdür. Bu sözleşmelerden başlıcaları;

 • 1971- Ramsar Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme
 • 1973- Washington (CITES) Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme
 • 1979- Bern Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi

Bu sözleşmeler ve son zamanlarda daha ciddi bir şekilde ele alınan iklim değişikliği sorunu gerek ülkemiz gerekse dünya için çok büyük önem arz etmektedir. Bu sözleşmelerden ve iklim değişikliği konularında ülkemizde başlıca sorumlu kurum Tarım ve Orman Bakanlığıdır. Bu kurum haricinde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’da bu konulardan sorumludur. Ülkemiz ise doğa koruma çalışmalarında yetişmiş personel konusunda ne yazık ki sıkıntı çekmektedir. Son yıllarda hem bu kurumlar hem de üniversiteler hızla doğa koruma çalışmalarına önem verilmiştir. Yapılan çalışmalardan biri de ülkemizde Avcılık ve Yaban Hayatı Programlarının kurulmaya başlanmasıdır. Ülkemizde şu an aktif bir şekilde öğretim veren 11 tane program vardır.

 

Avcılık ve yaban hayatı programımı temel amacı ise ülkemizde geri dönüşü mümkün olmayan doğal zenginliğimiz yaban hayatının sürdürülebilir şekilde korunmasını sağlamaktadır. Bu program ülkesinin yaban hayatı varlığının farkında olan, bu varlığın önemini bilen, bir doğal kaynak olarak yaban hayatı unsurlarının korunması, izlenmesi ve yönetimi konularında yetişmiş ve doğal kaynakların hem korunmasını hem de ekonomiye kazandırılması yönündeki ilişkiyi sürdürülebilir olarak kurgulayabilecek kişiler yetiştirmek amacındadır. Bu bölümden mezun olacak öğrenciler aşağıdaki hizmetleri sağlayacak kapasiteye geleceklerdir.

 • Av koruma hizmeti: Ülkemizin ekonomisine de katkı sağlayan av turizmi kapsamında yapılan avların mevzuata uygun şekilde doğru yapılmasını sağlar. Ayrıca yaban hayvanlarına en büyük tehditlerden biri olan kaçak avcıların yakalanması ve kaçak avın engellenmesine yönelik çalışmalar yapar.
 • Envanter hizmeti: ülkemizde yaşayan yaban hayvanlarının; envanterinin yapılması, popülasyonlarındaki birey sayısı, popülasyonlardaki cinsiyet yapısı, av kotalarının belirler.
 • Doğa koruma hizmeti: Biyokaçakcılıkla mücadele ve biyolojik çeşitliğin korunmasına yönelik çalışmalar yapar. Yerel halkın bu konularda bilinçlenmesine yardım eder.

 

8. Avcılık ve Yaban Hayatı Programının diğer fakülteler içerisinde yürütülmekte olan diğer programlarla işbirliği:

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde Biyoloji, Orman Mühendisliği, Coğrafya, Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik, Görsel-İşitsel Teknikler Ve Medya Yapımcılığı bölümlerinden yararlanma söz konusu olabilecektir. İşbirliği, gerek görülen derslerde öğretim elemanı talebi şeklinde olacaktır.

 1. Programın iç ve dış değerlendirmelere dayalı zayıf ve güçlü yönleri:

Programın Güçlü Yönleri;

1-Türkiye’deki Yaban Hayatı Potansiyeli ve İhtiyaç durumu

 • Türkiye Yaban Hayatı varlığı bakımından zengin bir ülkedir. Zoocoğrafik ve Fitocoğrafik konumu itibariyle kıtasal özellik sergilemekte ve komşu ülkelere göre eşsiz ekosistem çeşitliliği ve biyolojik çeşitlilik barındırmaktadır. Pek çok bitki türünün anavatanı olan ülkemizdeki % 35 civarındaki edemizim kıtasal bir oran olarak ifade edilmektedir. Ülkemiz çok az ülkenin sahip olduğu üç farklı fitocoğrafik kuşağı (Akdeniz, Sibirya ve İran-Turan Fitocoğrafik Kuşakları) aynı anda barındırmaktadır. Bu fitocoğrafik zenginlik ve 3 kıtanın ortasındaki konumlanma Yaban Hayvanları varlığımızı da çeşitlendirmiştir. Yaban Hayvanları bakımından da ülkemiz Doğuda Anadolu’ya giriş yapan iran-turan bölgesinden gelen step hayvanlarını, güneyde Arap yarım adasından çöl ekosistemlerinden ve Afrika tropiklerinden gelen hayvanları, Kuzey doğuda Sibirya bölgesinden gelen soğuk seven orman hayvanlarını ve Kuzey batıda Avrupa’dan gelen ormana bağlı hayvanları barındırmaktadır. Farklı ekosistemlerden ülkemize giriş yapan ve ülkemizde geldikleri ekosistemlere uygun yaşama ortamları bulan bu canlı çeşitliliği bize göstermektedir ki Türkiye’de yaban hayatı demek çöl ekosistemi ve canlıları, step ekosistemi ve canlıları, sucul alanlar ve canlıları, orman ekosistemi ve canlıları demektir. Türkiye’de yaban hayatı alanındaki akademik yayınlar ve bilimsel çalışmalar biyolojik zenginliğimizi yansıtmanın çok gerisindedir. Doğal kaynaklarımızın potansiyelini ortaya çıkarabilmek, yaban hayatının korunmasına yönelik sürdürülebilir bilimsel uygulamalar ortaya koymak ve doğal kaynaklarımızdan doğaya en az etkiyle yarar sağlayabilmek yaban hayatı alanında yetişecek ve disiplinler arası perspektife sahip yaban hayatı uzmanlarının artmasıyla mümkün olacaktır. Ülkemizdeki yaban hayatı potansiyeline uygun ve yeterli seviyede ara elaman yetiştirmesine katkı sunacaktır.
 • Yaban Hayatını korumanın ve bir doğal kaynak olarak yönetilmesinin öneminin anlaşılmasıyla bu alanda teknik anlamda yetişmiş ara elemanlara ihtiyaç giderek artacaktadır. Bu ihtiyacın karşılanması bakımından Avcılık ve Yaban Hayatı Programlarının güçlü bir cazibesi bulunmaktadır.

2-Çankırı İlinin Coğrafik Konumu Bakımından

 • Çankırı Karatekin Üniversitesinde MYO bünyesinde kurulan Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Ülke genelinde 11 benzer programdan bir tanesi olarak bu yeni konuda elaman yetiştirmesi bakımından İç Anadolu’da Ankara iline yakın tek program olması bakımından coğrafik konumu itibariyle güçlü bir avantaja sahiptir.
 • Ankara’nın Başkent olması ve Avcılık ve Yaban Hayatı Programında okutulan pek çok dersle ilgili Devlet Kurumlarının Genel Müdürlüklerini ve Özel Kuruluşların merkezlerini barındırması sebebiyle, alanda uygulama hakkında bilgisi ve deneyimi olan Devlet kurumu ve özel kuruluşlardan yetkililerin doğrudan seminerler ve paneller yoluyla bilgi aktarmaları sağlanırken öğrencilerin bu kurumlarla staj yoluyla iletişimlerinin kurulması ve mezuniyet sonrası iş imkanlarını arttırması bakımından güçlü bir konumda yer almaktadır.
 • Çankırı ili, Coğrafik konumu itibariyle yaklaşık % 50 oranında güneyde İç Anadolu ve kuzeyde Karadeniz bölgesi iklimsel ve biyolojik çeşitliğine sahip doğal alanları nispeten korunmuş ve yaban hayatı zengin olan bir coğrafyaya sahiptir.
 • Çankırı ilinde kuzeyde Ilgaz Dağı Milli Parkı bulunması, Kuzey ormanlarında yaban hayatına dair zengin hayvan çeşitliliğine sahip olması, Güneyde Türkiye’nin en büyük ırmağı Kızılırmak’ın bulunması ve ırmak boyunca step ve kıyı ekosistemlerine uygun yaban hayatı varlığının olması programın eğitim ve uygulama alanı çeşitliliği bakımından güçlü yönüdür.

3-Üniversitenin ilgili birimleri bakımından

 • Çankırı Karatekin Üniversitesinde Lisans düzeyinde eğitim veren ve araştırmalar yapan Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Lisans Üstü düzeyde eğitim veren Orman Mühendisliği, Biyoloji, Tarım ve Yaşam Bilimleri Anabilim Dallarının bulunması Avcılık ve Yaban Hayatı programındaki öğrencilere deneyimli akademik personel sağlaması, akademik çalışmalara katılma şansı sağlayabilmesi bakımından güçlü bir yöne sahiptir.
 • Çankırı Karatekin Üniversitesinde Avcılık ve Yaban Hayatı programı öğrencilerinin eğitim hayatları boyunca Orman Mühendisliği ve Biyoloji Bölümlerinde okutulan derslerden faydalanmaları (Çift Ana dal, Üniversite Seçmeli dersleri) sağlanmaktadır.
 • Avcılık ve Yaban Hayatı Programından mezun olan öğrencilerin Çankırı Karatekin Üniversitesinde Orman Mühendisliğinde dikey geçiş yapma imkanları bulunmaktadır. Bunu sağlayan öğrenciler için aynı üniversitede eğitim devamlılığı sağlama imkanı bulunmaktadır.

4-Yapraklı Meslek Yüksek Okulu Bakımından

 • Çankırı Karatekin Üniversitesi Yapraklı Meslek Yüksek Okulu 2012 yılından itibaren eğitim öğretim faaliyetleri yürütmektedir. Yapraklı MYO Ballıca Yerleşkesi içinde yaklaşık 750 öğrenci bulunmakta Avcılık ve Yaban Hayatı programı öğrencilerinin üniversite ortamını ve sosyal ortamı yaşamaları bakımından güçlü bir özelliğe sahiptir.
 • Yapraklı Meslek Yüksek Okulu bünyesinde Tarla Bitkileri, İş Sağlığı ve Güvenliği, Acil Durum ve Afet Yönetimi ve Fotoğrafçılık ve Kameramanlık programlarında verilen eğitimlerden faydalanmaları imkanı olacaktır. Bu sayede mesleki olarak Av ve Yaban Hayatı Teknikeri olarak mezun olacak öğrenciler mesleki deneyimlerine Tarımsal bitkiler, avcılık ve yaban hayatı uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği perspektifi, sel, orman yangını gibi afetlerde acil durum ve afet yönetimi bakış açısı ve doğal yaşam alanlarında yaban hayvanlarının fotoğraflanması gibi konularda eğitim almış teknikerler olarak yetiştirileceklerdir.
 • Yapraklı Meslek Yüksek Okulu Ballıca Yerleşkesi, Çankırı Merkez ilçesi sınırlarında Ankara-Kastamonu yolu üzerinde yer almaktadır. Çankırı Merkezine 10 km Ankara iline ise yaklaşık 125 km mesafede yer almaktadır. Bu programdaki öğrencilerin merkez ilin sosyal hayatına adapte olmaları bakımından ulaşım kolaylığı bulunmaktadır.

5-Yapraklı Meslek Yüksek Okulu Ormancılık Bölümü, Avcılık ve Yaban Hayatı Akademik Kadrosu

 • Çankırı Karatekin Üniversitesi, Yapraklı Meslek Yüksek Okulu, Ormancılık Bölümü, Avcılık ve Yaban Hayatı Programı daimi kadrosunda 2 Öğretim üyesi (Orman Mühendisi ve Biyolog) 1 Öğretim görevlisi (Biyolog) eğitim öğretim faaliyeti yürütecektir. Yaban Hayvanları ve yaban hayatı konularında Tubitak, Üniversite BAP, Devlet kurumları ve Özel kuruluşların yaban hayvanları ve korunan alanların yönetimi konularındaki projelerinde deneyim sahibi uzmanlar bu programın eğitim kadrosunda yer almaktadır.
 • Bu programın daimi kadrosuna ilave olarak, Çankırı Karatekin Üniversitesinin Orman Mühendisliği, Biyoloji Bölümü, Coğrafya Bölümü gibi bölümlerinde alanlarında uzman ve yaban hayatını ilgilendiren konularda eğitim verebilecek pek cok öğretim üyesi bulunmaktadır.